Klassen

Klasse 1a: 22 Schüler, Klassenlehrerin: Frau Schiko
Klasse 1b: 24 Schüler, Klassenlehrerin: Frau Ronneburger
Klasse 2a: 18 Schüler, Klassenlehrerin: Frau Grabosch
Klasse 2b: 18 Schüler, Klassenlehrerin: Frau Winkler
Klasse 3a: 18 Schüler, Klassenlehrerin: Frau Schmidt
Klasse 3b: 19 Schüler, Klassenlehrerin: Herr Klose
Klasse 4a: 19 Schüler, Klassenlehrerin: Frau Colditz
Klasse 4b: 22 Schüler, Klassenlehrerin: Frau Rabe