Klassen

Klasse 1a: 18 Schüler, Klassenlehrerin: Frau Grabosch
Klasse 1b: 18 Schüler, Klassenlehrerin: Frau Peters
Klasse 2a: 22 Schüler, Klassenlehrerin: Frau Schmidt
Klasse 2b: 21 Schüler, Klassenlehrerin: Frau Ronneburger
Klasse 3a: 18 Schüler, Klassenlehrerin: Frau Colditz
Klasse 3b: 22 Schüler, Klassenlehrerin: Frau Rabe
Klasse 4a: 27 Schüler, Klassenlehrerin: Frau Winkler
Klasse 4b: 28 Schüler, Klassenlehrerin: Frau Schiko