Klassen

Klasse 1a: 22 Schüler, Klassenlehrerin: Frau Schmidt
Klasse 1b: 21 Schüler, Klassenlehrerin: Frau Ronneburger
Klasse 2a: 23 Schüler, Klassenlehrerin: Frau Birnstein
Klasse 2b: 23 Schüler, Klassenlehrerin: Frau Rabe
Klasse 3a: 24 Schüler, Klassenlehrerin: Frau Winkler
Klasse 3b: 27 Schüler, Klassenlehrerin: Frau Schiko
Klasse 4a: 19 Schüler, Klassenlehrerin: Frau Grabosch
Klasse 4b: 18 Schüler, Klassenlehrerin: Frau Colditz